Jeannette van Dongen

Trainer / Coach

De missie van Jeannette van Dongen: organisaties stimuleren hun arbeid effectiever in te zetten bij het realiseren van hun doelen. Binnen de huidige – veranderende – arbeidsrelaties is een verschuiving zichtbaar van controle naar eigen verantwoordelijkheid, van vaste organisatiestructuren naar meer flexibiliteit.

Meer informatie en connecten op:

Leer me kennen in deze video:

Naast haar werk als trainer en adviseur organiseert Jeannette, een zeer ervaren specialist op het gebied van arbeidsverhoudingen, inspiratiebijeenkomsten over deze nieuwe ontwikkelingen. Haar werkwijze is altijd toekomstgericht, pragmatisch en inclusief. 

Op basis van de aanwezige kennis en kunde wordt gezamenlijk gezocht naar waar de ruimte voor verandering zich bevindt. Vanuit haar visie begeleidt Jeannette zowel medezeggenschapsorganen als management, ‘omdat de top en de werkvloer elkaar bij deze transitie keihard nodig hebben.’

Jeannette van Dongen kan je live ontmoeten bij:

Familie opstellingen

Woensdag 10 juni 2020
19.30 uur 

Met familieopstellingen kunt je inzicht krijgen in het waarom van bepaald gedrag wat je van uzelf niet goed begrijpt. Je kunt door de opstelling ook verandering in beweging krijgen, die je anders niet zou kunnen realiseren.

Bekijk de workshop →